Första Hjälpen HLR (Hund)

Våga agera din insats räddar liv

Med kunskap kan vi rädda liv!

Vad ska du göra om hunden är medvetslös, chockad, sätter något i halsen eller får hjärtstopp? Det är några av delarna du får lära dig i en första hjälpen HLR utbildning hos oss. 


Men första hjälpen är så mycket mer än så. Det börjar med vad du kan göra innan skadan är framme, förbyggande åtgärder. Här pratar vi om hundens träningsschema, utfodring, avel och hälsa. 


Arbetande hundar och hundar som är avlade till att utföra ett fysiskt och psykiskt hårt arbete är mer skadebenägna. Dom är duktiga på att maskera grundproblematiken.


Hälsoundersökning


Vi kommer att gå igenom hur du hälsoundersöker din hund till vardags för att upptäcka "dolda" skador i tid. Du kommer få lära känna din hund på ett nytt sätt genom att iakta den, känna på den och lukta på den. 


Hur andas din hund normalt, vilken puls har den och hur rör den sig jämfört med andra individer? Såromläggningar


Alla skador är inte akuta men behöver ändå tas omhand.


Här får du lära dig hur du tar hand om mindre skador till hur du tillfälligt stoppar blödningar tills veterinär kan undersöka hunden. 


Vi kommer också gå igenom vilken utrustnig som kan vara bra att ha till hands när man är ute i skog och mark tillsammans med sin hund.Denna utbildning kommer att hållas av utbildad första hjälpen HLR instruktör.