Jakt

Vi sprider kunskap om viltvård

Falu viltförvaltning


André är en av dom drivande personerna bakom falu viltförvaltning som är ett projekt som startade på grund av den höga dödligheten i trafiken. Med hjälp av kartläggning kunde dom ta reda på vart de flesta viltolyckorna inträffade. Genom riktad viltförvaltning och utfodring har Falu viltförvaltning minskat viltolyckorna i tätortsnära miljö med 60 % . Det här projektet har fått stor uppmärksamhet runt om i Sverige 

Kommunjägare


André är en av kommunens viltförvaltare. När ett vilt uppehåller sig på fel plats eller är skadat tar man  kontakt med kommunen som i sin tur skickar ut sina viltförvaltare. För en viltförvaltare innebär det att man kan få åka ut på allt i från skadade änder till förvirrade älgar. I och med att dessa uppdrag ofta förekommer i detaljplanerat område ställs det höga krav på viltförvaltarna då säkerhet är A och O.